Máy đánh trứng 5l CS-B5, máy đánh trứng công nghiệp 5l, giá máy đánh trứng 5 lit

Máy đánh trứng 5l trộn được bột không ?